Herstel inhouding

In de voorbije maanden is van een aantal begunstigers van de stichting hun maandelijkse inhouding stopgezet zonder dat zij daarvoor via P-Direkt opdracht hadden gegeven. Het bestuur heeft onderzocht wat daarvan de oorzaak is.

Daaruit is gebleken dat die begunstigers in het verleden een verandering van hun hoedanigheid hebben aangebracht en daarbij een einddatum hebben ingevuld. Hoewel P-Direkt de mogelijkheid biedt een einddatum in te vullen, is dat niet de bedoeling. Een aanmelding of een verandering van hoedanigheid is voor onbepaalde tijd. Een begunstiger kan zelf zijn of haar hoedanigheid wijzigen wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Collectief herstel

Op verzoek van de stichting heeft P-Direkt deze fout collectief hersteld. Dat wil zeggen dat in alle gevallen waar een einddatum was ingevuld bij aanmelding of bij het aanbrengen van een wijziging van hoedanigheid de deelname op oneindig is gesteld. Collega’s die dit betreft zullen wellicht nog deze maand en anders vanaf juni de maandelijkse inhouding ten gunste van de stichting weer terugzien op hun salarisoverzicht onder het kopje Overige vergoedingen en inhoudingen.

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen worden gesteld aan de postbus van de stichting: stichting_overlijdensuitkering_financien@belastingdienst.nl