De Stichting Overlijdensuitkering Financiën heet voortaan SOF1955

De Stichting Overlijdensuitkering Financiën heet voortaan SOF1955. In die nieuwe naam komt tot uitdrukking dat collegialiteit al sinds 1955 de basis vormt van het bestaan van dit solidariteitsfonds van Financiën.
Sinds kort is de nieuwe website van de stichting online. Daar lees je meer over het doel van de stichting: het verstrekken van een uitkering na het overlijden van een begunstiger. Niet alleen de website is vernieuwd. Ook is er per 1 juli een belangrijke wijziging in de indeling in categorieën van begunstigers. Die is nu eenvoudiger en overzichtelijker. In plaats van de vier categorieën die we tot nu tot nu toe kenden, zijn er met ingang van 1 juli nog slechts twee, namelijk het eenpersoonshuishouden (de vroegere categorie Ambtenaar) en het meerpersoonshuishouden (alle overige vroegere categorieën). En bij deze nieuwe indeling horen de volgende maandtarieven: € 0,90 voor het eenpersoonshuishouden en € 1,80 voor het meerpersoonshuishouden.In individuele gevallen zal dit een verhoging van de bijdrage betekenen. Het bestuur heeft hiertoe moeten besluiten omdat door het vertrek van een groot aantal collega’s uit de dienst de maandelijkse opbrengsten teruglopen. Eind juli zal de wijziging voor het eerst zichtbaar zijn op het salarisoverzicht.

We zijn voortaan ook op Facebook en Twitter te vinden:

www.facebook.com/sof1955
www.twitter.com/sof_1955

SOF1955: collegialiteit is goud waard!