Toelichting op wijzigingen SOF

Op 3 juli werd in bekend gemaakt dat vanaf dat moment de nieuwe website van de stichting online was. In een artikel op de website werden enkele wijzigingen aangekondigd. Eén ervan ging over de verandering van de indeling van categorieën van begunstigers en de verhoging van de maandelijkse bijdrage. Uit reacties die het secretariaat na de salarisbetaling van eind juli krijgt, blijkt dat niet alle collega’s het beeldkrantbericht van 3 juli hebben gelezen. Daarom volgt hier nog even een korte uitleg.

Door vertrek van veel collega’s lopen de inkomsten van de stichting de laatste jaren terug; ook de rente op spaargeld neemt af. Het aantal uitkeringen blijft daarentegen ongeveer gelijk en we houden rekening met een mogelijk lichte stijging van de uitkeringen in de naaste toekomst. Het bestuur heeft zich daarom genoodzaakt gezien de maandelijkse bijdrage te verhogen van € 0,60 naar € 0,90. De laatste verhoging van de bijdrage vond overigens plaats in 2009. Toen ging de bijdrage omhoog van € 0,45 naar € 0,60 per persoon.

Tegelijk met de verhoging van de bijdrage hebben we de indeling in categorieën van begunstigers wat overzichtelijker gemaakt. Met ingang van 1 juli kennen we nog slechts de volgende twee categorieën van begunstigers: het eenpersoonshuishouden (de vroegere categorie Ambtenaar) en het meerpersoonshuishouden (alle overige vroegere categorieën). De maandelijkse bijdrage voor de eerste categorie is nu € 0,90, voor de tweede categorie is dat nu € 1,80.
Let op: de ambtenaar die wel deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden, maar ervoor kiest alleen zelf begunstiger van de stichting te zijn valt onder de eerste categorie. En onder het meerpersoonshuishouden vallen zowel partner als kinderen tot achttien jaar, ongeacht hun aantal.