Het fonds

 

De stichting is voortgekomen uit de voormalige regionale ondersteunings- en overlijdensfondsen binnen de directies van de Belastingdienst. Die zijn opgericht vanaf 1955. Na de reorganisatie van de Belastingdienst in 1990 zijn alle regionale fondsen opgegaan in een landelijk ondersteuningsfonds. Vanaf 1993 bestaat de huidige stichtingsvorm. Per 1 januari 1996 zijn ook de collega’s van het Departement in staat gesteld om deel te nemen.

SOF1955 is een collegiaal solidariteitsfonds en dus géén verzekering. Daarom is collegialiteit goud waard!

Doel:
Het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten die nodig zijn voor een begrafenis of crematie. Op dit moment is de uitkering vastgesteld op € 4.000 als één van de begunstigers (ambtenaar, partner of kind) is overleden. De uitkering wordt overgemaakt aan de rechtmatige nabestaande(n) of aan een bij testament aangewezen persoon of instelling. Deze tegemoetkoming komt voort uit solidariteitsgevoel en neemt een deel van de financiële zorg uit handen.

Voor wie?
Ambtenaren, hun partner en minderjarige kinderen. De uitkering bedraagt 4.000 euro.

Bijdrage:
De maandelijkse bijdrage, die op je salaris wordt ingehouden, is voor een eenpersoonshuishouden  € 0,90 en voor een meerpersoonshuishouden € 1,80 per maand.
Wil je alleen met één persoon deelnemen dan kan dat uiteraard ook.

Onder begunstiger verstaan we:

de ambtenaar zelf
de partner
minderjarige thuiswonende kinderen

Toelichting:
Ambtenaar en partner nemen deel met één, twee, drie of zelfs vier minderjarige kinderen: de maandelijkse bijdrage is dan  € 1,80. Wil je alleen met één persoon deelnemen dan kan dat uiteraard ook.