Overlijden melden

 

 

 

 

 

Verzamel gegevens

Bij een overlijden moeten de volgende gegevens van de begunstiger per mail  stichting_overlijdensuitkering_financien@belastingdienst.nl doorgegeven worden aan de secretaris:

SAP registratienummer begunstiger (ambtenaar);
volledige NAW gegevens

In geval er sprake is van begunstiging

Als er recht op een uitkering is, moet er een (kopie) overlijdensbericht (rouwkaart) verzonden worden aan het secretariaat onder vermelding van de tenaamstelling en bank/girorekeningnummer waarop de uitkering moet worden overgemaakt.

De secretaris beoordeelt de rechtmatigheid na ontvangst van de stukken. Is de beoordeling positief dan machtigt hij de penningmeester om tot uitbetaling over te gaan.

Wie is de begunstigde?

Begunstigde is de ambtenaar of zijn nagelaten betrekkingen, die een uitkering ten laste van de stichting ontvangt. Onder nagelaten betrekkingen verstaan we: partner (samenlevingscontract), kinderen of een bij testament bepaald rechtspersoon.