Verhoging uitkering bij overlijden

Het bestuur heeft tijdens de laatste vergadering besloten om de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 met vijfhonderd euro te verhogen. De uitkering bij overlijden is verhoogd tot vierduizend euro.  De laatste verhoging was drie jaar geleden.

Fijn als je dit bericht met je collega’s wilt delen.

 

Website soms niet bereikbaar via het intranet

Recent zijn een aantal nieuwe beveiligingsmaatregelen genomen op ons intranet. Een aantal collega’s kan daardoor tijdelijk niet via het intranet onze site bezoeken.  Heel vervelend.
We proberen dit samen met de deskundige collega’s op te lossen. Gelukkig is onze site altijd bereikbaar via een smartphone of je privé computer.

Onze verontschuldigingen voor het ongemak.

 

Nibud: Nederlander schat kosten uitvaart te laag in en weet niet wat verzekering dekt

Nibud persbericht | 29 november 2017

Een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering, heeft geen idee welk soort verzekering zij hebben. Ook weten zij niet of de verzekering de kosten van hun uitvaart zal dekken.

Daarnaast weet een derde van de Nederlanders niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. De gemiddelde uitvaartkosten bedragen volgens de Consumentenbond zo’n 7.500 euro, maar mensen schatten de kosten zo’n 1500 euro lager in.

Niet- of onderverzekerd

Ruim twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Het Nibud constateert dat van deze groep:

  • 45 procent onvoldoende is verzekerd voor de kosten van een complete uitvaart.
  • 20 procent zich voor een bedrag tot 5.000 euro heeft verzekerd
  • 25 procent zich heeft verzekerd voor een bedrag tussen 5.000 en 7.500 euro.
  • Een derde niet weet welk bedrag door de uitvaartverzekering wordt gedekt.

Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben, denkt bijna een kwart genoeg geld voor de uitvaart achter te kunnen laten.

Lees verder op de site van het Nibud >>> Kennis rondom uitvaartverzekeringen beperkt

Toelichting op wijzigingen SOF

Op 3 juli werd in bekend gemaakt dat vanaf dat moment de nieuwe website van de stichting online was. In een artikel op de website werden enkele wijzigingen aangekondigd. Eén ervan ging over de verandering van de indeling van categorieën van begunstigers en de verhoging van de maandelijkse bijdrage. Uit reacties die het secretariaat na de salarisbetaling van eind juli krijgt, blijkt dat niet alle collega’s het beeldkrantbericht van 3 juli hebben gelezen. Daarom volgt hier nog even een korte uitleg.

Door vertrek van veel collega’s lopen de inkomsten van de stichting de laatste jaren terug; ook de rente op spaargeld neemt af. Het aantal uitkeringen blijft daarentegen ongeveer gelijk en we houden rekening met een mogelijk lichte stijging van de uitkeringen in de naaste toekomst. Het bestuur heeft zich daarom genoodzaakt gezien de maandelijkse bijdrage te verhogen van € 0,60 naar € 0,90. De laatste verhoging van de bijdrage vond overigens plaats in 2009. Toen ging de bijdrage omhoog van € 0,45 naar € 0,60 per persoon.

Tegelijk met de verhoging van de bijdrage hebben we de indeling in categorieën van begunstigers wat overzichtelijker gemaakt. Met ingang van 1 juli kennen we nog slechts de volgende twee categorieën van begunstigers: het eenpersoonshuishouden (de vroegere categorie Ambtenaar) en het meerpersoonshuishouden (alle overige vroegere categorieën). De maandelijkse bijdrage voor de eerste categorie is nu € 0,90, voor de tweede categorie is dat nu € 1,80.
Let op: de ambtenaar die wel deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden, maar ervoor kiest alleen zelf begunstiger van de stichting te zijn valt onder de eerste categorie. En onder het meerpersoonshuishouden vallen zowel partner als kinderen tot achttien jaar, ongeacht hun aantal.

De Stichting Overlijdensuitkering Financiën heet voortaan SOF1955

De Stichting Overlijdensuitkering Financiën heet voortaan SOF1955. In die nieuwe naam komt tot uitdrukking dat collegialiteit al sinds 1955 de basis vormt van het bestaan van dit solidariteitsfonds van Financiën.
Sinds kort is de nieuwe website van de stichting online. Daar lees je meer over het doel van de stichting: het verstrekken van een uitkering na het overlijden van een begunstiger. Niet alleen de website is vernieuwd. Ook is er per 1 juli een belangrijke wijziging in de indeling in categorieën van begunstigers. Die is nu eenvoudiger en overzichtelijker. In plaats van de vier categorieën die we tot nu tot nu toe kenden, zijn er met ingang van 1 juli nog slechts twee, namelijk het eenpersoonshuishouden (de vroegere categorie Ambtenaar) en het meerpersoonshuishouden (alle overige vroegere categorieën). En bij deze nieuwe indeling horen de volgende maandtarieven: € 0,90 voor het eenpersoonshuishouden en € 1,80 voor het meerpersoonshuishouden.In individuele gevallen zal dit een verhoging van de bijdrage betekenen. Het bestuur heeft hiertoe moeten besluiten omdat door het vertrek van een groot aantal collega’s uit de dienst de maandelijkse opbrengsten teruglopen. Eind juli zal de wijziging voor het eerst zichtbaar zijn op het salarisoverzicht.

We zijn voortaan ook op Facebook en Twitter te vinden:

www.facebook.com/sof1955
www.twitter.com/sof_1955

SOF1955: collegialiteit is goud waard!

Herstel inhouding

In de voorbije maanden is van een aantal begunstigers van de stichting hun maandelijkse inhouding stopgezet zonder dat zij daarvoor via P-Direkt opdracht hadden gegeven. Het bestuur heeft onderzocht wat daarvan de oorzaak is.

Daaruit is gebleken dat die begunstigers in het verleden een verandering van hun hoedanigheid hebben aangebracht en daarbij een einddatum hebben ingevuld. Hoewel P-Direkt de mogelijkheid biedt een einddatum in te vullen, is dat niet de bedoeling. Een aanmelding of een verandering van hoedanigheid is voor onbepaalde tijd. Een begunstiger kan zelf zijn of haar hoedanigheid wijzigen wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Collectief herstel

Op verzoek van de stichting heeft P-Direkt deze fout collectief hersteld. Dat wil zeggen dat in alle gevallen waar een einddatum was ingevuld bij aanmelding of bij het aanbrengen van een wijziging van hoedanigheid de deelname op oneindig is gesteld. Collega’s die dit betreft zullen wellicht nog deze maand en anders vanaf juni de maandelijkse inhouding ten gunste van de stichting weer terugzien op hun salarisoverzicht onder het kopje Overige vergoedingen en inhoudingen.

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen worden gesteld aan de postbus van de stichting: stichting_overlijdensuitkering_financien@belastingdienst.nl